Visie

Picture


Ons motto over de jaren heen is steeds geweest :


Advies - Onderhandelingen - Rechtsbijstand


Advies : omdat de cliënt niet verder kan zonder een accurate juridische inkleuring van zijn of haar feitelijke situatieOnderhandelingen : omdat een minnelijke regeling nog altijd veel tijd en overlast uitspaartRechtsbijstand : omdat onderhandelingen geen garantie op succes zijn en professionele bijstand in een gerechtelijke procedure onmisbaar is in ons rechtsbestel